suddeutsche zeitung munchen er sucht sie single hall curtain ewiger single frau die besten dating websites kennenlernen ubersetzung italienisch wo kann ich einen mann kennenlernen

Yaşayan Şehirlere

Belediyelerimiz yapıp ettikleriyle her gün “görücüye” çıkan, milli servetin hizmete dönüştüğü yerel yönetimlerin gözde kurumları. Her belediye, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmekte iken bazıları gönüllere dokunur, fark yaratır. Bu farklılığın ipuçları üzerinde ilk akla gelenler:

İnsan odaklı yönetim ve hizmet anlayışı farkı,

Tüm birimleriyle ulaşılabilirlik farkı,

Sosyal sorumluluk bilinç farkı,

Çevreye duyarlılık farkı,

Mimariye sanatsal  bakış farkı,

Şeffaflık farkı,

Profesyonel halkla ilişkiler farkı,

Doğru bilgilendirme sistemine sahiplik farkı,

Hassas iş ve zaman yönetim anlayışı farkı,

Profesyonel koordinasyon farkı,

Çözüm odaklılık ve soruna yaklaşım farkı,

Kurumsal görünürlük farkı,

Kurumsal ve bireysel sinerji farkı,

Güvenilirlik.

Bu farklılık aynı zamanda, bilişsel zekâ kadar duygusal zekâya da sahip liderler ve iş birliği ve güç birliği ruhuna sahip, vizyon, misyon, ilke ve değerleriyle, stratejik düşünebilen çalışma azmine sahip başkan ve ekibi farkıdır.

Her faaliyeti programlanmış, görev tanımı net, sorumluluklarını bilen çalışanların performans sistemiyle, hakkaniyetle değerlendirdiğine inanma farkıdır.

Halkın gönlüne taht kuran başkanların ve belediyeleri, diğerlerinden ayrı kılan işaretler, yol ayrımı, sayısal farklılıkla birlikte, nitelik olarak işlerin “nasıl” ve “neden” yapıldığına verilecek cevaplarla başlamaktadır.

Eğer şu soruların her birine belediyelerimiz vatandaştan, çalışanlarından, özel ya da kurumsal paydaşlarından eşit oranda cevap alabiliyorlarsa o belediye fark oluşturan başarılı bir belediyedir ve dolayısıyla başkanları da başarılı başkanlardır diyebiliriz:

Hizmet alanlar bu hizmetin sonuçlarından “nasıl” etkilenmektedir?

Yapılan hizmetler geçici bir çözüm mü sunmakta yoksa “sürdürülebilir” çözüm önerisi getirebilmekte midir?

Sunulan hizmetler toplumun tüm kesimlerine dengeli olarak sunulmakta mıdır?

Belediyenin hizmetleri “vizyoner” bir bakış açısıyla planlanmış mıdır?

Her bir çalışmanın “etkililik-verimlilik” analizi yapılmış ve sonuçları gözden geçirilmiş midir?

Diğer belediyelere örnek olabilecek nitelikte “örnek” bir çalışma var mıdır?

İşin gerekliliği kamuoyuna anlatılmış ve katılımları sağlanmış mıdır?

Yapılacak çalışmalarda uzman görüşlerine başvurulmuş ve ortak bir kanaat oluşturulmuş mudur?

Çalışmalar kent vizyonuna, ülke vizyonuna, amacına ve hedeflerine hizmet edip etmediği, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla tartışılmış mıdır?

Çalışmalar, “çevre bilincine” katkı sağlar nitelikte tasarımı yapılmış ve planlanmış mıdır?

Yapılacak hizmetin daha iyisinin yapılabilirliği araştırılmış mıdır?

Çalışmaların bölgeye “ekonomik” getirileri hesaplanmış mıdır?

İş ve görev tanımları ve sorumlulukları belirlenmiş, görev dağılımı ve yetkilendirmesi yapılmış mıdır?

Çalışmanın zamanı ve süreç yönetimi planlanmış mıdır?

Çalışmaların risk analizi  ve önlem planlaması yapılmış mıdır?

Çalışmaların kent sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkısını ne olacağı  tartışılmış akademik birimlerden görüş alınmış mıdır?

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yapılıp yapılamayacağı araştırılmış ve koordinasyon ve eş güdüm sağlanmış mıdır?

Halkla ilişkilerde basın yayın organları etkili ve verimli desteklenmekte ve yararlanılmakta mıdır?

Tüm hizmetler adalet, eşitlik ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket edilerek, vatandaşa sunulmakta olduğu kontrol ve denetimi yapılmakta mıdır?

Kentin esnaf ve zanaatkara etki analizi yapılarak onlara eşit olarak katkı sağlayabilecek bir çalışma olup olmadığının analizi yapılmış mıdır?

Yapılacak faaliyetler girişimcilere yön verecek ve onları teşvik edecek nitelikte midir?

Vatandaş memnuniyeti belirli aralıklarla ölçülerek gereken tedbirler alınmakta ve memnuniyetsizliklerin giderilmesine çalışılmakta mıdır?

Belediye başkanı ve ekibin görünürlük ve tanınırlık oranı yüksek midir?

Başkan ve ekibi uyumlu, sinerji yaratan bir ekip olduklarını vatandaşa gösterebilmekte midir?

Şehrin sakinleri, belediyenin söylemlerine ve heyecanına katılmakta ve katkı sağlamakta mıdır?

Belediyede kent yönetim kültürü oluşturulmuş mudur?

Yönetim araçlarını kolaylaştıracak, işleri kişilere bağlı olmaktan uzaklaştıracak bir sistem kurulmuş mudur?

Kent sakinleri şehre yapılan belediye çalışmalarını başkalarına anlatmakta, görülmesini istemekte midir?

Çalışanların hizmet içi eğitim planlaması yapılarak belediyeciliğin amacı, insan için önemi, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin sürekli geliştirilen eğitim verilmekte midir?

Belediye yönetimi, çalışanların ve vatandaşların memnuniyet yönünü ve eğilimini ölçmekte midir?

Hizmetlerin sürekliliği ve kalitesi vatandaşa güven vermekte midir?

Belediye şehir halkının eğitim düzeyinin yükselmesi ve eğitim kültürünün oluşmasına yönelik sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte midir?

Bütçe etkili ve verimli kullanılarak ülke ekonomisine ve kalkınma hedefine ulaşması için tedbirler alınmakta mıdır?

Bu sorular çoğaltılabilir, farklı bakış açıları geliştirilebilir, daha etkili ve verimli yaklaşımlar bulunabilir. Önemli olan  sistem yaklaşımıyla kurgulanmış yönetim tarzıdır. Belediyeler, bütün birimleriyle ahenk içinde, koordine edilmiş, belediyeciliğin amacına uygun hizmetler üretmeyi kolaylaştıran bir sistem haritasına sahip olmalıdır.

Toplumun diğer kurumlarıyla güçlü işbirliği, iyi planlanmış, doğrudan veya dolaylı belediye amaçlarına hizmet eden faaliyetlerini fırsat bilerek, bu çalışmalara destek vermesi başarısını artıracak ve farklı olmanın yolunu açacaktır.

İş birliği ve güç birliği hem zamanın hem de bütçenin etkili ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Farklılaşmak her zaman yeni bir şey icat etmek anlaşılmamalıdır. Farklılaşmak, katılımı yüksek tutarak, sistemin bütününe hizmet eden işlerin koordinasyonu sağlayarak, küçük adımlarla iyileştirebilme sürekliliğini sağlayabilme çabasıdır.

Farklı olmak,liderin şahsına münhasır hizmetleriyle emsallerinden daha farklı işler yapabilme ve benzersiz işlerle topluma etkili ve verimli çalışmalar sunabilmek gayretinin bir sonucudur.

Toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyecekse belediyelerimiz niçin vardır? Farklı olma çabası yoksa, hizmetler nasıl gerçekleştirecektir?

Toplumun beklentilerini, sosyolojik yapısını iyi okuyabilen, anlayabilen, cevaplayabilen ve bunu iyi anlatabilen belediyelerimiz ve başkanları “Farklı Belediye” olarak örnek gösterilecek ve halkın desteğini alacaklardır.

Kolay mı? Değil!

Her kentlinin umudu, Yaşayan Belediyelerle yaşayan şehirlerinin farklılığın farkında olarak güvenle, huzurla, aynı kentte birlikte farklılıklarıyla yaşamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir