wochenhoroskop lowe frau single leipziger volkszeitung sie sucht ihn wo gibt es singles treffen kennenlernen em portugues partnersuche per internet erfahrungen

Kim Yapacak!

Nadir YILDIRIM

Sorduğum bir soruya “Kim yapacak, Nadir Bey?” dedi.

“Medeniyet”, ruhları okşayan, kulağa hoş gelen fikirler, idealler, erdemli amaçlarla dolu, ödünç verilemeyen, devredilemeyen, ötelenemeyen ve ertelenmeyen yolcuğun adı.

Bu yolculuğun azığı, Daha güçlü demokrasi, adalet ve hukuk, ahlâk ve erdem hali.

Maziye ve istikbale örnek ve önder güçlü bir devlet sevdası, bu sevdaya kara sevdalı bir millet, idealist vatandaş; şahsiyetli kimlik sahibi bireyler.

İlim ve irfan sahibi mütefekkir; hem maziye hem geleceğe bakabilen bir akla ve ruha sahip insan odaklı eğitimciler, eğitim yöneticileri ve sistemi.

İşinin ehli insan, ehline verilmesi gereken helalinden iş ve aş.

Kaliteli ürün sarsmayan yollar, köprüler, hava alanları.

Dağları taşları eken biçen çiftçiler, bunları besleyecek göletler, barajlar, kanallar, ürününü pazarlayacak pazarlar.

Dünyaya enerji üreten devasa süper enerji sistem.

Dünya pazarına sıfır hatalı ihraç ürünü derdinde özgüveni yüksek girişimciler.

Üreten ama sömürmeyen çevreye duyarlı fabrikalar.

Fabrikalarda çalışan alın teri kurumadan hakkı verilen mutlu ve çalışkan, işini seven işçiler.

Liyakat ve kariyerin savunucusu ufuk ve ülkü sahibi ustalar, yöneticiler.

İnançlı, imanlı sağlam iradeli çelik karakterli, mesai sınırını tanımayan devletine ve milletin hizmetini gören memurlar.

Çocukları lider, sevgi ve saygı yumağı anneler-babalar, sağlam temelli aileler.

İlim irfan aşığı, araştıran, üreten akademisyenler, bilim adamları, aklı hür, fikri hür, mankurtlaşmamış araştırmacılar ve kurumlar.

Milletin mazisindeki ruhunu ve gelecek hayallerini tasvir edebilen yüksek ruhlu sanatçılar, yazarlar.

Topluma önderlik edip ona yön verebilecek, hak ve hakikatin peşinde haber, fikir üreten, dava sahibi gazeteciler.

Ve hepsinden önemlisi tüm bunları yönetecek, “medeniyetin yolculuğunda önderlik yapabilecek zihinsel ve ruhsal bir alt yapıya sahip, muhakeme gücü ve yeteneğiyle donanmış, milletiyle hemhal, medeniyet mefkûresine adanmış, milli aidiyeti yüksek sağlam karakterli, diğergam sahibi siyasiler.”

Ve ardından hür, bağımsız, iradeli, şahsiyetli, sosyal, adil, demokratik zengin, çağa iz bırakan, kültür üreten, kültürlerin üzerinde bir üst kültür inşa eden ve dünyaya yön veren bir medeniyet devletin doğuşu, insanlığın dirilişi ve kurtuluşu.

Medeniyet yolculuğunun azığı, gökten zembille inmez. Azıksız çıkılan yoldan da hür, bağımsız, özgür ruhlarla menzile ulaşılmaz.

Her bir ferdiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle her biri tek başına çaba sarf etmeden, ve çaba sarf edenlerin yanında olmadan, “medeniyet” derdiyle dertlenmeden olmaz.

Bu yolculuk ve mefkûre, fikir sancısı çeken mütefekkire, inşası için emektar işçiye, kalfaya, ustaya, yaşatılması için ilim ve irfana, mefkûreyi dert ve dava edinmiş erdemli siyasiler ve iddiasını ispat için son nefesine, son ocağına kadar bu yolculuğun gereklerini yerine getirmeye azmetmiş, ant etmiş, bu mefkûre ile benzeşmiş, özdeşleşmiş, ona benzemiş ve ruh haline muhtaç.

Her çağın medeniyet oluşumu, tarihin derinliklerinden getirdiği şahsına münhasır yenilenmiş bir kimlikle kendi dönemiyle ilişkilidir. Tarihini bildiğimiz medeniyetler de kendi dönemlerinin ihtiyaçları ve kurumlarıyla donatılmıştır. Tefekkür edilen medeniyet de içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek özellikleri taşıması gereken kimliğe sahip olmalıdır.

İnsanı ve insanlığı sevmeden, ilim ve irfana sevdalanmadan, komprador ahlaktan vazgeçmeden, vatana ve millete, devlete ve bayrağa sadakatle sarılmadan, lüks ve israftan vazgeçmeden, kul hakkına riayet etmeden, işi ehline vermeden, yokluğu da varlığı da paylaşmadan bu yolculuk bitmez.

“Peki, bunları “kim yapacak? Bunlar, kimlerle yapılacak?” sorusunun cevabını bir çırpıda vermek o kadar zor ki!

Sorunun cevabı bulunduğunda, milletçe, “bizimle” yapılacak sesini duyduğumuzda, yolculuk tamam, vuslat da caiz olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir