parship singleborse russische singles in deutschland fluchtige bekanntschaften 1982 single templin single frauen schweiz

Kalemin Gücü

Nadir YILDIRIM

Dünyanın en önemli buluşudur kalem. Kalem, insanoğlunun hayata tutunmasında, kültürünü sonraki nesillere aktarmasında kullandığı en önemli araçtır.

Taş, tüy, demir, kurşun, kömür, boya. Hangi şeyden yapılırsa yapılsın kalem, insan olmanın farklılığıdır.

Kalemle insan hatıralarını, tarihini, sevgisini, nefretini, sevincini hüznünü yazar. Silinmemek üzere insanoğlunun belleğine kazır.

Kalemle devletler kurulur, devletler yıkılır, savaşlar yapılır, barışlar yapılır.

“Kalem kılıçtan keskindir” deyişi, sadece üç kelimeden ibaret bir söz olmanın ötesinde, insanoğlunun parmakları arasında tuttuğu tomdan daha güçlü bir silah olduğunu anlatan efradını cami ağyarını mani bir ifadedir.

Bir millet kalemle ne kadar çok muhabbet halinde ise, medeniyete de o kadar yakındır.

Eli kalem tutmak; dilini en güzel şekilde kullanabilmek, düşüncelerin resmini çizebilmek, bilgisini, ilgisini başkalarıyla paylaşabilme yeteneğidir.

Kalem Allah’ın andığı özel nesnelerden biridir çünkü kalem özeldir ve kaleme hükmeden, âleme hükmeder.

Kalem, kelam, âlem, ilim, bilim gibi kelimelerle garip bir şekilde ikiz.anlam taşır. Bu ikizleri bir birinden ayırmak mümkün olmadığı içindir ki kalemde âlem saklıdır.

Âlimler, hocalar, öğretenler, yazarlar, şairler, bilginler, kaleme âşık oldukları için değerlidir.

Kalem, bilenle bilmeyenin ayırt edildiği yerdeki kapıdır. “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?”

Kalem düşünen insanın tefekküre, tefekkürden hikmete ulaşması için yaratıcının sunduğu özel bir binektir.

Onu anlatmak için bütün ağaçlar kalem, bütün denizler mürekkep olsa hikmetini yazmakla bitiremeyeceğimiz, yaratıcının insanlığa bahşettiği en güzel hediyesidir

Kalem, bir arkadaşa verilebilecek, bir dosta sunulabilecek en güzel hediye, en güzel mesajdır.

“Yaz, kardeşim. Duygularını, tarihini, anılarını, acılarını yaz.. Yaz ki seni senden sonrakiler de anlasın” demektir.

“Söz uçar, yazı kalır”der, atalarımız.

Doğru söz uçar, yazı kalır.

Bizden öncekiler, yazmasalardı, kalemi sevmeselerdi, bugün bize kalan ne olurdu, bizden sonrakilere ne kalırdı?

Arşivler, tarih, kültür, edebiyat, düşünce aklınıza gelebilecek her şey, kalemle muhabbetin meyvesi  eden, kalemle meşk yaşayan  insanlar sayesinde değil midir?

Çocuklarımıza verilebilecek en güzel hediye de kalem olsa gerek.

Kalem tutan her el yazmak için bir çaba gösterecektir.

Şimdi evine dönerken, bir kalem alıp geçmişi, bu günü ve geleceği buluşturma zamanı.

Kalem tut, kaleme hükmet.

Âleme hükmet,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir